• Car1111o

  Member
  May 3, 2024 at 4:29 pm

  Halo-halo

 • Noldy

  Member
  May 3, 2024 at 4:29 pm

  hmm ang hirap mamili huhu 😭

 • bmarcko

  Member
  May 3, 2024 at 4:29 pm

  HALO-HALO

 • Clair

  Member
  May 3, 2024 at 4:35 pm

  halo halo! 😋

 • AugustineB

  Member
  May 14, 2024 at 12:48 am

  Halo-halo

Log in to reply.